Carl Spaeter GmbH

Pinkertweg 7
22113 Hamburg-Billbrook

  

Ihr/e Ansprechpartner/in

Geschäftsführung
Geschäftsführung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Kim Seidler +49 40 73357 233 E-Mail
Sekretariat
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Dagmar Breuhahn +49 40 73357 237 E-Mail
Gudrun Grisell +49 40 73357 204 E-Mail
Fax Geschäftsführung / Sekretariat +49 40 73357 202
Verkauf Profile / Edelstahl / Blank-/Qualitätsstahl
Abteilungsleitung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Mike Barz, Prok. +49 40 73357 214 E-Mail
Verkauf Lager Profilstahl
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Thorsten Franz, Hbv. +49 40 73357 246 E-Mail
Christiane Behnke +49 40 73357 225 E-Mail
Marco Jungmann +49 40 73357 238 E-Mail
Céline-Válerie Maetze +49 40 73357 212 E-Mail
Jörg Schindler +49 40 73357 211 E-Mail
Kai Smolarski +49 40 73357 223 E-Mail
Ralf Suckow +49 40 73357 343 E-Mail
Brigitte Wünsch +49 40 73357 248 E-Mail
Fax Profile +49 40 73357 107 E-Mail
Verkauf Strecke / Einkauf Lager - Profilstahl
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Elena Hauf, Hbv. +49 40 73357 219 E-Mail
Hendrik Gerloff +49 40 73357 215 E-Mail
Thomas Schmidt +49 40 73357 244 E-Mail
Luisa Schypula +49 40 73357 219 E-Mail
Jörg Stolley +49 40 73357 222 E-Mail
Fax Profile +49 40 73357 107 E-Mail
Verkauf / Einkauf - Edelstahl / Blank-/Qualitätsstahl
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Jan Neuenburg +49 40 73357 217 E-Mail
Fax Edelstahl +49 40 73357 107 E-Mail
Verkauf Rohre
Abteilungsleitung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Stefan Thiel, Prok. +49 40 73357 235 E-Mail
Verkauf Lager
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Bernd Bollwinkel, Hbv. +49 40 73357 239 E-Mail
Kristina Bremer +49 40 73357 130 E-Mail
Vanessa Heyde +49 40 73357 234 E-Mail
Eike-Katrin Holst +49 40 73357 236 E-Mail
Martin Holzinger +49 40 73357 230 E-Mail
Sara Lindner +49 40 73357 231 E-Mail
Fax Rohre +49 40 73357 109 E-Mail
Verkauf Strecke / Einkauf
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Stefanie Kumpert +49 40 73357 242 E-Mail
Lukas Sommermeyer +49 40 73357 131 E-Mail
Anja Tandetzke +49 40 73357 347 E-Mail
Fax Rohre +49 40 73357 109 E-Mail
Verkauf Flachprodukte / Stahl nach Mass
Abteilungsleitung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Klaus Jornitz, Prok. +49 40 73357 227 E-Mail
Verkauf Lager / Strecke / Einkauf
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Eckhard Schlumbohm, Hbv. +49 40 73357 103 E-Mail
Stephanie Hertel +49 40 73357 247 E-Mail
Petra Ortmann +49 40 73357 224 E-Mail
Tim Patrick Schaeffer +49 40 73357 216 E-Mail
André Theis +49 40 73357 345 E-Mail
Fax Bleche +49 40 73357 108 E-Mail
Stahl nach Mass
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Angelika Fouquet +49 40 73357 295 E-Mail
Sebastian Ziegler +49 40 73357 341 E-Mail
Fax Stahl nach Mass +49 40 73357 108 E-Mail
Außendienst
Außendienst
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Jörg Hollatz +49 40 73357 221 +49 172 2568965 E-Mail
Buchhaltung / EDV / Personal / Verwaltung
Abteilungsleitung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Arne Schröder, Prok. +49 40 73357 281 E-Mail
Fax +49 40 73357 202
Buchhaltung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Christian Bauer +49 40 73357 293 E-Mail
Andrea Flindt +49 40 73357 284 E-Mail
Anja Grell +49 40 73357 302 E-Mail
Olga Januschewski +49 40 73357 286 E-Mail
Marlis Mix +49 40 73357 287 E-Mail
Andrea Papke +49 40 73357 282 E-Mail
Jasmin Prokop +49 40 73357 283 E-Mail
Astrid Stüwe +49 40 73357 285 E-Mail
Fax Buchhaltung +49 40 73357 296 E-Mail
EDV
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Oliver Riess, Hbv. +49 40 73357 297 E-Mail
Guido Jannsen +49 40 73357 299 E-Mail
Personal
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Dagmar Breuhahn +49 40 73357 237 E-Mail
Gudrun Grisell +49 40 73357 204 E-Mail
Telefonzentrale
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Anke Kröger +49 40 73357 0 E-Mail
Lager / Versand / Technik
Betriebsleitung
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Reyk Hagelberg, Prok. +49 40 73357 279
Lager
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Holger Behnke +49 40 73357 256
Versand
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Michaela Preuß +49 40 73357 273 E-Mail
Mario Friedrich +49 40 73357 276
Martin Hoheisel +49 40 73357 272
Christian Kleber +49 40 73357 270
Bianca Schmidt-David +49 40 73357 271
Fax Versand +49 40 73357 255
Technik
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Sven Schydlowski +49 40 73357 266 E-Mail
Schwimmdach - Dichtungen
Schwimmdach - Dichtungen
Zentrale Tel.: +49 40 73357 0 Fax: +49 40 73357 208
Name Telefon/Fax Mobil Email
Claus Glindemann, Prok. +49 40 73357 250 E-Mail
Clemens Hasselmeier +49 40 73357 117 E-Mail
Jan van Lessen +49 40 73357 303 E-Mail
Andrea Noll +49 40 73357 304 E-Mail
Fax Schwimmdach - Dichtungen +49 40 73357 251
Zu unseren Produkten

Informieren Sie sich hier über unser aktuelles Sortiment.